Lektori

Peter Orolín

Programovať začínal v Pascale, neskor pokračoval v Delphi až nakoniec skončil v Jave, v ktorej pracuje dodnes. Profesionálne sa programovaniu venuje od úspešného štúdia na FMFI UK. Pracoval na projektoch určených pre banky, poisťovne, plynárne, či startupy, kde spoluvytváral webové aplikácie, či fakturačný systém. V roku 2013 získal Oracle certifikát SCJP 1.6. Vo svojom voľnom čase sa venuje venuje Jave, s dôrazom na výkon a multithreading. Bližšie informácie môžete nájsť na linkedin.com.

Tomáš Bielčík

Je skúsený softvérový vývojar, ktorý sa zameriava na webové prostredie. Jave sa venuje už dlhšie obdobie. Jeho oblúbeným prostredím je webový framework Grails. Vytvára zdrojový kód, ktorý je jednoduchý, efektívny a hlavne ľahko čitatelný.