Java

Cieľ kurzu

Účastníci sa zoznámia s princípmi jazyka Java a získajú zručnosti pri tvorbe Java programov. Po absolvovaní kurzu budete schopní samostatne vytvárať Java kódy a podľa potreby ich upraviť. Verime, že vďaka tomuto kurzu sa stanete úspešným Java vývojárom.

Čo sa na tomto kurze naučíte

Na školení si vysvetlíme konštrukcie jazyka Java ako triedy, rozhrania, dedičnosť, či polymorfizmus. Zoznámite sa s najpoužívanejšími triedami v collection frameworku ako ArrayList, či HashSet. Na záver prednášky si niečo povieme o vláknach.

Miesto, čas a cena

Štandardne školíme v centre Bratislave, presné miesto sa upresní dva týždne pred začatím kurzu. Školenie trvá dva dni, od 9. – 15. hodiny, maximálny počet účastníkov je 6. Cena školenia je 350€. V cene je zahrnuté občerstvenie. V prípade, že máte záujem o kurz vo vašej firme, kontaktujte nás. V tom prípade je školenie možné kdekoľvek na Slovensku a v Českej republike a je možné ho prispôsobiť vašim požiadavkám.

Osnova kurzu

Školenie pozostáva z teoretických a praktických častí. Vždy po skončení ucelenej teoretickej časti nasleduje praktická časť, v ktorej si účastníci kurzu môžu priamo vyskúšať nadobudnuté vedomosti, vďaka čomu budú schopní prezentované informácie hneď využívať v praxi.

Osnova

 1. Predstavenie jazyka, princípy
 2. Dátové typy jazyka, premenné
 3. Riadenie toku programu
  • podmienky
  • cykly
  • operátory
 4. Triedy a rozhrania
  • vytváranie tried
  • dedičnosť
  • preťažovanie
  • modifikátory prístupu
  • package
  • vnútorné triedy
  • využitie rozhraní
  • abstraktné triedy
 5. Práca a obsluha výnimiek
  • princípy fungovania
  • typy výnimiek
 6. Collection framework
  • List
  • Set
  • Map
 7. Multithreading
  • synchronized
  • thread safe kolekcie
 8. Odporúčaná literatúra

Požiadavky na účastníkov

Kurz je určený programátorom, ktorí majú len základné alebo žiadne skúsenosti s Javou. Očakáva sa však, že vedia programovať v inom programovacom jazyku, napr. C++, Python, …

Čo budete potrebovať

Na toto školenie si so sebou prineste svoj vlastný notebook s nainštalovanou Javou 8. Ako vývojové prostredie odporúčame Ideu alebo Eclipse.

Zaujal Vás kurz?

Prihláste sa