Naše kurzy

Naše kurzy sa týkajú programovacieho jazyka, s ktorým sme dlhé roky v dennodennom kontakte a ktorému sa venujeme nielen v práci, ale aj vo svojom voľnom čase. Náš vzťah s Javou by sa dal zhrnúť do citátu "JAVA, our faith, our knowledge, our life"

Java

Kurz je určený programátorom, ktorí majú len základné alebo žiadne skúsenosti s Javou. Účastníci sa zoznámia s princípmi jazyka Java a získajú zručnosti pri tvorbe Java programov. Po absolvovaní kurzu budú schopní samostatne vytvárať Java kód a podľa potreby upravovať.

Java expert

Kurz je určený programátorom, ktorí majú aspoň základné praktické skúsenosti s Javou a chcú lepšie poznať jej zákutia. Po skončení kurzu budú účastníci schopní lepšie čeliť častým praktickým problémom, s ktorými sa denne stretávajú Java vývojári a plne využiť potenciál Javy a jej štandardných knižníc.

Organizácia školenia

Organizácia školenia

Kurz pozostáva z teoretických a praktických častí. Počas školenia budú k dispozícií dvaja školitelia, takže bude čas sa venovať podrobnejšie oblastiam, ktoré Vás zaujímajú.

Lektori

Náš tím lektorov tvoria experti, ktorí aktívne pracujú s prezentovanými technológiami. Ich skúsenosti sú perfektnou symbiózou medzi praktickými a teoretickými vedomosťami.
Peter Orolin
Peter Orolin
Java expert
Tomáš Bielčík
Tomáš Bielčík
Java expert

Naši zákazníci

Mali by ste záujem zúčastniť sa kurzu a chcete vedieť bližšie informácie?